Sertifika Programları

devlet (1)

Bu derste, insanların tarih boyunca kurduğu en önemli toplumsal ve siyasal örgütlenme
birimlerinden olan devletleri ortaya çıkaran süreç ele alınacaktır