SERHAT ERKMEN

SERHAT ERKMEN

Doç. Dr. Serhat Ahmet Erkmen, 1975’te İstanbul’da doğdu. 1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 2001’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans derecesini ve 2008’de doktora derecesini elde etti. 2009- 2018 yılları arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Erkmen’in temel çalışma alanları Orta Doğu sorunları ve terörizm üzerine odaklanmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra farklı think tank kuruluşlarında 17 yılı aşkın bir süre Irak ve terörizm konusunda çalışmalar yürütmüştür.
Serhat Ahmet Erkmen’in çoğu Irak’taki siyasal yapı ve şiddet olgusu, Suriye iç savaşı, ayrılıkçı terör örgütleri ve din motifli terör örgütleri hakkında olmak üzere çok sayıda yayımlanmış akademik makaleleri, köşe yazıları, analizleri, görüş yazıları ve raporları bulunmaktadır.