İNAN RÜMA

İNAN RÜMA

1997’de ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mutlulukla mezun olan Dr. İnan Rüma, aynı bölümde keyifle Yüksek Lisans (2000) ve Doktora (2008) yapmıştır. Doktora tez araştırmaları esnasında 2004-2005 akademik yılında Paris-1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde Siyasi Kurumlar üzerine ikinci bir Yüksek Lisans derecesini seve seve edinmiştir. 2005-2006 akademik yılının büyük kısmında Saraybosna Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırmacı olarak doktora tezinin alan araştırmasını hissederek tamamlamıştır. 1997-2002 yılları arasında kısa (10 gün) veya uzun (6 ay) görevlendirmeler ile Bosna-Hersek ve Kosova’daki AGİT misyonlarının seçim departmanlarında seçim denetçiliği ve seçim denetçi eğitmenliği gibi görevlerde hevesle bulunmuştur. 1998-2004 yılları arasında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde neşeyle araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Rüma 2009 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde hâlinden memnun olarak çalışmaktadır. Balkanlar ve Uluslararası Örgütler ile başlayan çalışmalarını, Siyasi İktisat boyutuna ağırlığı şevkle arttırarak, bölge olarak Rusya ve Avrasya’ya merakla genişleterek, ve her Uluslararası İlişkiler akademisyeni için kaçınılmaz hâle gelen Türk Dış Politikası ile ilgilenerek devam ettirmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayını vardır.