Regional Insecurity: Redefining Threats and Responses


Regional In/Security: Redefining Threats and Responses

(Bölgesel Güvenlik / Güvensizlik: Tehditler ve Mücadele Yöntemlerinin Yeniden Tanımlanması)

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ortaklığında, NATO Public Diplomacy Division , TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin katkılarıyla 21-22 Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen “Regional In/Security: Redefining Threats and Responses” (Bölgesel Güvenlik / Güvensizlik: Tehditler ve Mücadele Yöntemlerinin Yeniden Tanımlanması) başlıklı uluslararası konferansta Soğuk Savaş sonrasında güvenliğin değişen anlamına bağlı olarak uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişimler ele alınarak, uluslararası güvenliği tehdit eden sorunlar ve bunlarla başa çıkma yolları tartışılmıştır. Bu çerçevede, ilk olarak , bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden geleneksel ve güncel sorunlar tanımlanarak; bu sorunların muhtemel çözüm yolları incelenmiştir. İ kinci olarak , söz konusu tehditlerin Ortadoğu, Avrasya ve Avrupa coğrafyalarını nasıl etkilediği; belirtilen bölgelerde güvenliğin sağlanması için hangi yöntemlerin uygulandığı ve çeşitli aktörlerin bu bölgelerdeki güvenlik/güvensizlik ortamından ne şekilde çıkar elde ettiği değerlendirilmiştir. Son olarak da , NATO, AB, ve BM gibi farklı uluslararası örgütlerin güvenlik politikaları ele alınmıştır.


Konferans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, NATO Public Diplomacy Division Türkiye koordinatörü Yeter Yaman ve Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Celal Göle’nin açılış konuşmaları ile başlamıştır. Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın koordinatörlüğünü yaptığı konferansta, Belçika, İngiltere, İran, Norveç ve Yunanistan’dan gelen konuşmacıların yanı sıra Türkiye’den de akademisyenler ve araştırmacılar çeşitli bildiriler sunmuşlardır. Konferansa, Türkiye’deki büyükelçiliklerden çeşitli temsilcilerin yanı sıra Büyükelçi Erhan Öğüt, E. Büyükelçi Turhan Fırat, Prof. Dr. Ersin Onulduran (Ankara Üniversitesi) , Prof. Dr. İlter Turan (Bilgi Üniversitesi) , Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu (Bilkent Üniversitesi) , Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu (Işık Üniversitesi) , Prof. Dr. Eddie Girdner (Başkent Üniversitesi) , Prof. Dr. Gareth Winrow (Bilgi Üniversitesi) ve Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi) da katılmışlardır.

Ankara Üniversitesi Manavgat Öğrenci Kültür, Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen uluslararası konferansa yurtiçinde faaliyet gösteren akademik kurumlardan, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden seçkin bir dinleyici topluluğu davet edilerek; uluslararası güvenlik sorunlarının ele alındığı geniş kapsamlı ve nitelikli bir tartışma platformu oluşturulmuştur.

Söz konusu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Türk ve yabancı misafirler Antalya’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından konuk edilmiştir. 20 Ekim akşamı bir resepsiyon ile başlayan Konferansın katılımcıları için düzenlenen sosyal program çerçevesinde Side’yi kapsayan bir şehir turu gerçekleştirilmiştir.

Konferansta konuşmacılar tarafından sunulan bildirilerden bir kısmı Perceptions: Journal of International Affairs adlı derginin “Redefining Regional Security in Wider Europe and the Broader Middle East” başlıklı özel sayısında (Vol. 10, Autumn 2005); tümü ise Prof. Dr. Mustafa Aydın, Doç. Dr. Çağrı Erhan ve Sinem A. Açıkmeşe editörlüğünde Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından UİK Derneği Yayını olarak Regional In/Security: Redefining Threats and Responses başlıklı kitapta yayınlanmıştır.

Konferans programı için tıklayınız.

Katılımcı listesi için tıklayınız.

Konferans sonuç raporu için tıklayınız.