NATO’nun Dönüşümü – Ali Karaosmanoğlu

Güvenlik Çalışmaları Serisi’nin bu ilk kitabı Soğuk Savaş’ın sona ermesinden beri NATO’nun geçirdiği değişimi ve kendisini değişen uluslararası sisteme nasıl uyarladığını ele alarak, bir anlamda serinin arka planını oluşturuyor.

Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan bu çalışma, “NATO yaşayabilecek mi?” sorusuna, ilgili aktörlerin eğilimleri ve uluslararası ortamdaki değişmeler çerçevesinde bir tartışma zemini hazırlama gayreti içinde. Çalışma, uluslararası sistemdeki yapısal değişiklikleri irdeleyip, İttifak’ın yeni durumlara uyum sağlamak için ne gibi politikalar uyguladığını ve söz konusu dönüşümün önündeki engelleri eleştirel bir yaklaşımla inceliyor.

Çalışma ortak siyasi iradenin oluşması, askeri yapı ve stratejinin yeni şartlara uyarlanması, askeri doktrin çalışmaları ve Afganistan tecrübesinin etkilerini ele alarak, genişleyen Avrupa-Atlantik bölgesindeki NATO askeri operasyonlarının meşruiyeti sorusuna da değiniyor.

Bu kitapçığı indirimli olarak İdeefixe üzerinden sipariş etmek için tıklayınız…