NATO-AB Bilgilendirme Toplantıları I

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ile NATO Kamu Diplomasisi Türkiye Programı ile işbirliği içeriside 29 Mart-2 Nisan 2006 tarihleri arasında Brüksel’de, Türk akademisyenlere yönelik NATO/AB bilgilendirme toplantılarının ilkini başarıyla gerçekleştirmiştir.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden bu programa katılan akademisyenler aşağıdaki gibidir:

•  Doç. Dr. Birol Akgün – Konya Selçuk Üniversitesi •  Dr. Birgül Demirtaş-Coşkun – Başkent Üniversitesi •  Yrd. Doç. Dr. Mitat Çelikpala– TOBB ETÜ •  Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çolakoğlu – Adnan Menderes Üniversitesi •  Yrd. Doç. Dr. Yelda Demirağ – Başkent Üniversitesi •  Arş. Gör. Ersin Embel – Ankara Üniversitesi •  Arş. Gör. Fulya Ereker – Ankara Üniversitesi •  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hasgüler –Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi •  Doç. Dr. Kamer Kasım – Abant İzzet Baysal Üniversitesi •  Doç. Dr. Erol Kurubaş – Kırıkkale Üniversitesi •  Doç. Dr. Çınar Özen – Gazi Üniversitesi •  Yrd. Doç. Dr. Oktay F.Tanrısever – ODTÜ •  Yrd. Doç. Dr. Özlem Terzi – İstanbul Üniversitesi •  Yrd. Doç. Dr. Özlem Tür – ODTÜ •  Doç. Dr. Gökhan Koçer – Karadeniz Teknik Üniversitesi •  Prof. Dr. Fulya Atacan – Yıldız Teknik Üniversitesi •  Doç Dr. Meneviş Uzbay – Ege Üniversitesi •  Doç. Dr. Müge Aknur – Dokuz Eylül Üniversitesi •  Arş. Gör. Itıt Bağdadi – Dokuz Eylül Üniversitesi •  Arş. Gör. Taylan Özgür Kaya – ODTÜ

•  Arş. Gör. Aslıgül Sarıkamış