NATO-AB Bilgilendirme Toplantıları V

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve NATO Kamu Diplomasisi Türkiye Programı işbirliğiyle, her yıl düzenli olarak tekrarlanan NATO-AB Bilgilendirme Toplantılarının beşincisi 11-13 Mayıs 2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 20 genç akademisyenin katılımıyla gerçekleşen programın ilk gününde, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Avrupa Parlamentosu’nun Rolü konulu bir panel düzenlendi. Söz konusu panelde katılımcılar Yeşiller Grubu’ndan Franziska Keller, Avrupa Sosyal Demokrat Partisi’nden Maria Eleni Koppa ve Hıristiyan Demokrat Grubu üyesi ve aynı zamanda Türkiye raportörlüğü görevini üstlenen Ria Oomen-Ruijten ile bir araya geldi. İlk panelin ardından katılımcılar Avrupa Komisyonu’nda Genişleme Genel Direktörlüğü Türkiye sorumlularından Francois Naucodie ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Programın ilk günü Türkiye’nin AB  Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp ile yapılan toplantıyla sona erdi. Programın ikinci gününde katılımcılar, NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen ve tüm gün süren toplantılarda sırasıyla “Lizbon Zirvesi Işığında NATO’nun Yeni Gündemi”, “NATO’nun Mevcut Operasyonları ve Görevleri”, “NATO’nun Bilimi Destekleme Programı” ayrıca “NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti” üzerine sunuşları dinleyerek, bu konular üzerine ayrıntılı tartışma fırsatı elde etti.  Heyet son olarak, Türkiye’nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Haydar Berk ile bir araya gelerek Türkiye-NATO ilişkilerini konu alan bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ile araştırma merkezlerinden bu programa katılan akademisyenler ve araştırmacılar aşağıdaki gibidir: Yrd. Doç. Dr. Bahattin Karademir – Çukurova Üniversitesi Burcu Gökçe Yılmaz Akın – ODTÜ Cihan Dizdaroğlu – Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Dr. Elçin Aktoprak – Ankara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Emre İşeri – Kadir Has Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu – İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Esra Albayrakoğlu – İstanbul Arel Üniversitesi Dr. Evren Balta Paker – Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Gökhan Bacık – Zirve Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özkan – Yalova Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mazlum – Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Özcan – İstanbul Ticaret Üniversitesi Arş. Gör. Oktay Dayıoğlu – Ege Üniversitesi Arş. Gör. Osman Ergül – Galatasaray Üniversitesi Öğr. Gör. Ozan Arslan – İzmir Ekonomi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Baklacı – Dokuz Eylül Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Salih Bıçakçı – Işık Üniversitesi Yrd. Doç . Dr. Selcen Öner – Bahçeşehir Üniversitesi Arş. Gör. Vahit Güntay – Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Yaprak Gürsoy – İstanbul Bilgi Üniversitesi