MELİHA ALTUNIŞIK

MELİHA ALTUNIŞIK

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Prof. Altunışık, 1988-1989 Akademik Yılı’nda Harvard Üniversitesi Center for Middle Eastern Studies’de Fulbright burslusu olarak eğitim görmüştür. Doktorasını 1994 yılında Boston Üniversitesi’nden almıştır. Ortadoğu Politikası ve Uluslararası İlişkileri, Türkiye’nin Ortadoğu bölgesi ile ilişkileri ve uluslararası petrol politikaları konularında uzmanlaşmıştır. Washington D.C’de bulunan Middle East Institute’da “non-resident fellow”dur. Prof. Altunışık’ın bazı eserleri şunlardır: Turkey: Challenges of Continuity and Change, (Özlem Tür ile) (Routledge, 2005); The South Caucasus: Security, Energy and Europeanization. Derleme Kitap (Oktay Tanrısever ile) (Routledge, 2018); “Turkey’s ‘Return’ to the Middle East,” Henner Fürtig (ed) Regional Powers in the Middle East: New Constellations after the Arab Revolts (Palgrave, 2014); “Geopolitical Representations of Turkey’s Cuspness: Discourse and Practice,” M. Herzog and P. Robins (eds) The Role, Position and Agency of Cusp States in International Relations (Routledge, 2014); “Rentier State Theory and the Arab Uprisings: An Appraisal.” Uluslararası İlişkiler, 2014; “Turkey as an ‘emerging donor’ and the Arab uprisings,” Mediterrannean Politics, 2014; “Turkey’s Soft Power in a Comparative Context: The South Caucasus and the Middle East.” Mehran Kamrava (ed) The Great Game in West Asia: Iran, Turkey, and the South Caucasus içinde (UK: Hurst Publishers, 2017); “Iran-Turkey Relations between Rivalry and Competition.” In: Imad Mansour and William Thompson (eds.) Shocks and Rivalry in the Middle East (Georgetown University Press, 2020)