Liberalizm Sonrası Uluslararası Düzen (28.05.2021)

COVID-19 krizi İkinci Dünya Savaşı döneminden bu yana küresel ölçekte en yaygın etkiyi gösteren ve doğrudan etkilediği bireylerin yanı sıra ülkeleri, uluslararası yapıları, şirketleri ve hatta süreçleri tesiri altına alarak uzun dönemli sonuçlara gebe bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla kapsamlı olarak tanımlanması zor birçok güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Pandemi, bireylerin güvenliğinin yanı sıra devletler ile uluslararası örgütlerin güvenliğini de ön plana çıkararak insanları, şirketleri ve devletleri kapanmaya zorlamıştır. Söz konusu durum ise her alanda dijitalleşme ve uzaktan çalışma pratiklerinde ciddi oranda artışa yol açmıştır. Bu çerçevede icra edilecek panelde alanında uzman konuşmacılar ile birlikte pandeminin güvenlik üzerindeki etkileri birey, devlet/örgüt ve yeni güvenlik pratikleri bağlamında tafsilatlı biçimde ele alınacaktır.
Moderatör:
Mustafa Aydın, Prof.Dr., Kadir Has Üniversitesi
Konuşmacılar:
Ebru Canan-Sokullu, Prof.Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Ziya Öniş, Prof.Dr., Koç Üniversitesi Evren Balta, Prof.Dr., Özyeğin Üniversitesi Emre Erdoğan, Prof.Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi