UİK Kongresi – I | Ilgaz

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI VE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI – I

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Uluslararası İlişkiler Dergisinin destekleriyle 15-17 Nisan 2005 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Ilgaz Dağı Tesisleri’nde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi başlıklı bir Çalıştay düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel sorunların ve Türkiye’nin bu sorunlar karşısındaki tutumunun konuyla ilgili akademisyen ve uzmanlar tarafından samimi bir platformda tartışılması amacıyla iki yılda bir düzenlenmesi planlanan ilk Çalıştaya Türkiye’de Uluslararası İlişkiler eğitimi veren üniversitelerden yaklaşık 50 akademisyen katılmıştır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Doç. Dr. Çağrı Erhan’ın organizasyonunu üstlendiği Çalıştay, Uluslararası İlişkiler Eğitimi” konusunda Türkiye’de yapılan toplantıların üçüncüsüdür. İlk toplantı, Mart 1961’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü tarafından “Milletlerararası Politika Öğretimi Sempozyumu” adıyla düzenlenmiş; ikinci toplantı “Workshop on International Relations Teaching in Turkey” adıyla Nisan 1996’da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünce gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlter Turan, SBF’den Prof. Dr. Ersin Onulduran, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Sezer, ODTÜ’den Prof. Dr. Atila Eralp, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Günuğur, Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şule Kut, Büyükelçi Erhan Öğüt ve E. Büyükelçi Turhan Fırat’ın da katılımcıları arasında yer aldığı Çalıştaydaki tartışmalar, genel olarak şu sorular üzerinden yürütülmüştür: Türkiye gibi dış ilişkilerinde dengelerin gözetilmesi son derece önem taşıyan bir ülkenin dış politikasının oluşturulmasında ve yürütülmesinde görev alacak kişiler nasıl yetiştirilmektedir? Öğrencilere verilen eğitim ne düzeyde yeterlidir? Uluslararası İlişkiler eğitimi sadece Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlara yönelik uzman yetiştirmekle mi iştigal etmelidir? Uluslararası İlişkiler alanındaki akademisyenlerin durumu, devlet, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle ilişkileri ve sorunları nelerdir? En önemlisi, Türkiye’de daha verimli ve çağdaş bir uluslararası ilişkiler eğitimi için neler yapılabilir? Dünyadaki eğilimler ne yönde gelişmektedir ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler akademisyenleri bu gelişmeleri ne ölçüde takip edebilmektedirler?

Çalıştayın ilk oturumunda Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’de Uluslararası İlişkilerin Dünü ve Bugünü”, Prof. Dr. Duygu Sezer de “Vakıf Üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler Eğitimi” hakkında birer sunuş yapmışlardır. İkinci oturumda, Dışişleri Bakanlığı’ndan Yönet Can Tezel “Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik İlişkisi” konusunda, Doç. Dr. Çağrı Erhan “Düşünce Üretim Merkezleri ve Sivil Toplum Kuruluşları” hakkında ve Kadir Has Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet K. Han da “İş Dünyası ve Uluslararası İlişkiler” üzerine birer konuşma yapmışlardır. Son oturumda ise, Prof. Dr. Şule Kut Uluslararası İlişkilerin geleceğini değerlendirmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde, her bir oturumda raportör olarak görev yapan Doç. Dr. Çınar Özen, Yrd. Doç. Dr. Emel Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Mitat Çelikpala tarafından hazırlanan rapor tartışmaya açılmış ve Çalıştay ortak bir bildiri ile sona erdirilmiştir.

Çalıştayda yapılan tartışmalar ve sunulan bildiriler Uluslararası İlişkiler Dergisi‘nin “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” başlıklı özel sayısında (Sayı 6, Yaz 2005) yayınlanmıştır.

Toplantı programı için tıklayınız

Katılımcı listesi için tıklayınız

Çalıştay raporu için tıklayınız