Güvenlik Ansiklopedisi

SECOPEDIA HAKKINDA

Güvenlik Ansiklopedisi, Uluslararası İlişkilerde güvenlik konusunda ilgili kavramları bünyesinde toplayan bir çevrimiçi ansiklopedidir. Bu Ansiklopedi, alanda benzeri bir çalışmanın olmaması sebebiyle içerik yönünden zengin bir kaynak olma amacıyla yayın hayatına başlamıştır. Güvenlik Ansiklopedisi, alandaki uzman hocalar tarafından beş kategori altında derlenen 100 kelimeden oluşmaktadır. Bu beş kategori altında “Temel Kavramlar”, “Bölgesel Güvenlik”, “Güvenlik Kuramları”, “Güvenliğin Konuları” ve “Kurumlar ve Güvenlik” yer almaktadır. Ansiklopedideki her kavram hakkında uzman hocalar tarafından kavram hakkında temel bilgileri ve görselleri içeren bir metin yer almaktadır. Bu metinler okuyucuya kavramlar hakkında genel bir çerçeve sunmak ve okuyucunun kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Dolayısıyla Güvenlik Ansiklopedisi, konuyla ilgili tüm araştırmacılara önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Ansiklopedi, konuya ilgi duyan öğrencilerin araştırmalarına katkı sağlaması, alan uzmanlarının ve akademisyenlerinin çalışmalarında ve derslerinde kaynak olarak kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Ek olarak Ansiklopedi, sadece ilgili kavramlar hakkında temel bilgiler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kavramlar hakkında temel okuma, izleme ve dinleme önerileri üretmektedir. Okuma önerilerinde kavramla ilgili temel kaynak kitaplar, romanlar, makaleler ve raporlar; izleme önerilerinde kavramla ilgili filmler, belgeseller ve videolar; dinleme önerilerinde ise kavramla ilgili podcastler ve şarkılar yer almaktadır. Bu açıdan da Ansiklopedi, ilgi çekici içeriklerle zenginleştirilmiştir. Güvenlik Ansiklopedisi, sadece Uluslararası İlişkiler’den değil, ilgili tüm disiplinlerden konuya ilgili insanların çevrimiçi ortamda konunun uzmanlarından güvenilir ve kolay ulaşılabilir kaynaklara erişmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.