DİLAVER ARIKAN AÇAR

DİLAVER ARIKAN AÇAR

Dilaver Arıkan Açar

Dr. D. Arıkan Açar lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden almıştır. Dr. Açar aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve bu süreçte King’s College London’da bulunan Department of War Studies’de Jean Monnet bursu ile araştırmalarda bulunmuştur. Dr. Açar Balkanlarda çeşitli vesilelerle saha araştırmaları gerçekleştirmenin yanında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kosova ve Bosna Hersek’te bulunan misyonlarında da görev yapmıştır. Askerliği süresince Kara Harp Okulunda Uluslararası İlişkiler dersleri veren Dr. Açar ardından halen çalışmakta olduğu Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak katılmıştır. Kurum bünyesindeki Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Dr. Açar’ın temel ilgi alanları Balkanlar geneli ve Arnavutluk ile Kosova özelinde siyasi ve iktisadi dönüşüm ve Avro-Atlantik bütünleşme süreçleri; dünya siyasetinde küçük devletler; barış operasyonları, uluslararası müdahaleler ve uluslararası toplumun çatışma sonrası süreçlerdeki etkinlikleri; uluslararası güvenlik ve Avrupa güvenliği; enerji siyaseti; küçük savaşlar, isyanlar ve isyanlarla mücadele harekâtları ve geniş Akdeniz havzası politikalarıdır.