Change and Adaptation: Contemporary Security Challenges and NATO

Change and Adaptation: Contemporary Security Challenges and NATO

(Değişim ve Uyum: Günümüzde Güvenlik Sorunları ve NATO)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından 14-15 Mayıs 2004 tarihlerinde “Change and Adaptation: Contemporary Security Challenges and NATO” (Değişim ve Uyum: Günümüzde Güvenlik Tehditleri ve NATO) başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Başbakanlık Tanıtma Fonu ve NATO Public Diplomacy Division ‘ın katkıları ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türkiye Bilimler Akademisi, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği ile Konrad Adenauer Vakfı ‘nın desteğiyle gerçekleştirilen uluslararası konferansta Soğuk Savaş sonrasında güvenliğin değişen çerçevesi ile uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişim ele alınmış, uluslararası güvenliğe ilişkin güncel sorunlar ve bunlarla başa çıkma yolları incelenmiştir. Bu çerçevede, günümüzün güvenlik tehditleri ve Avrupa, Ortadoğu, Karadeniz, Orta Asya, Kafkaslar alt sistemlerinde değişen durum ile NATO’nun uluslararası güvenlik oluşturmadaki rolü katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aydın, NATO Public Diplomacy Division Türkiye koordinatörü Yeter Yaman ve Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Celal Göle birer açılış konuşması yapmışlardır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Doç. Dr. Çağrı Erhan’ın koordinatörlüğünü yaptığı konferansta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada, Norveç, Mısır ve Yunanistan’dan gelen konuşmacıların yanı sıra Türkiye’den de eski bakanlar, büyükelçiler ve akademisyenler çeşitli bildiriler sunmuşlardır.

Dışişleri Eski Bakanı Sayın İlter Türkmen, Büyükelçi Sayın Murat Bilhan, Büyükelçi Sayın Turan Moralı, Büyükelçi Sayın Erhan Öğüt, Em. Büyükelçi Sayın Yüksel Söylemez ve Em. Büyükelçi Sayın Turhan Fırat’ın katıldıkları konferans sırasında Dışişleri ve Milli Savunma Eski Bakanı Sayın Ümit Halûk Bayülken’e Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine katkılarından ötürü SBF Dekanı Prof. Dr. Celal Göle tarafından bir plaket sunulmuştur.

Ankara Üniversitesi Manavgat Öğrenci Kültür, Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen uluslararası konferansa yurtiçinde faaliyet gösteren akademik kurumlardan, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden seçkin bir dinleyici topluluğu davet edilerek; 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde uluslararası güvenlik sorunlarının ele alındığı geniş kapsamlı ve nitelikli bir tartışma platformu oluşturulmuştur.

Söz konusu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Türk ve yabancı misafirler Antalya’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından konuk edilmiştir. 13 Mayıs akşamı bir resepsiyon ile başlayan Konferansın katılımcıları için 16 Mayıs günü düzenlenen sosyal program çerçevesinde, Aspendos, Manavgat, Kurşunlu Şelalesi, Perge ve Side’yi kapsayan bir şehir turu gerçekleştirilmiştir.

Konferansta konuşmacılar tarafından sunulan tebliğlerin bir kısmı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Kostas Ifantis editorlüğünde “International Security Today:Understanding Change and Debating Strategy” başlığı ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 2006 yılında bir kitap olarak basılmıştır.

Konferans programı için tıklayınız

Konferans katılımcı listesi için tıklayınız