Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliğini Düşünmek​

  • Anasayfa
  • Case Studies
  • Kovid-19 Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Uluslararası İşbirliğini Düşünmek​

Proje kapsamında gerçekleştirilen 10 kamuya açık çevrimiçi seminer ve takiben hazırlanan raporlarla sürdürülebilir bir gelecek için çok taraflı işbirliği mekanizmaları, COVID-19 pandemisinin yarattığı zorluklar ve pandemi sonrası dünyada beklenen değişimler ile uluslararası işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi için tavsiyeler ve öneriler tespit edilmeye çalışılmıştır.