Beş Deniz Havzasında Türkiye Toplantıları Hakkında

Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları Uluslararası İlişkiler Dergisi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi arasında kurulan işbirliğinin ürünüdür.

Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu tanımlanırken her zaman gönderme yapılan Türkiye’nin yakın ve orta mesafeli coğrafyasını çevreleyen beş deniz bu toplantıların başlığına esin kaynağı olmuştur. Bu çerçevede “Beş Deniz Havzasında Türkiye” toplantıları kapsamında Ege Denizi, Akdeniz, Basra Körfezi, Hazar Denizi ve Karadeniz’le özdeşleşen beş önemli bölgeye (Ortadoğu, Kafkasya, Avrasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz) ilişkin Türkiye’nin mevcut ve muhtemel dış politika öncelikleri, hedefleri ve açılımları konularında 2004-2005 yıllarında bir dizi konferans düzenlenmiştir. Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları kapsamında ayrıca “İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası” alt başlığıyla dış politikayı belirleyen farklı iç etkenlerin ele alındığı dört adet toplantı yapılmıştır.

 • Sekizinci Toplantı:
  05 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • Yedinci Toplantı:
  23 Şubat 2005 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • Altıncı Toplantı:
  24 Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • Beşinci Toplantı:
  21 Ekim 2004
  tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • Dördüncü Toplantı:
  5 Mayıs 2004
  tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • Üçüncü Toplantı:
  7 Nisan 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • İkinci Toplantı:
  17 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .
 • İlk Toplantı:
  18 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantının programı için tıklayınız .