AYÇA ERGUN

AYÇA ERGUN

Ayça Ergun

Ayça Ergun, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesidir ve Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA) başkan yardımcısıdır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; yüksek lisans eğitimi ODTÜ Sosyoloji Bölümü’ünde, doktor eğitimini University of Essex Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Araştırma alanı Kafkasya’da siyasal dönüşüm, ulus devlet kuruculuğu, siyasal seçkinler, sivil toplum, dış politika, uluslararasılaşma Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Türkiye’nin Kafkasya politikası ve Karadeniz bölgeselleşmesidir. Makaleleri Europe-Asia Studies, Nationalities Papers, Field Methods, Turkish Studies, Journal of European Integration, Journal of Developing Societies, Journal of Church and State, Work, Employement and Society ve Uluslararası İlişkiler Dergisinde yayınlanmıştır. Black Sea Politics: Political Culture and Civil Society in an Unstable Region, (2005), (Ayşe Ayata ve Işıl Çelimli ile birlikte) IB Tauris ve Security and Cross-Border Cooperation in the EU, the Black Sea region and the Southern Caucasus, (2013) NATO Science For Peace and Security Publication Series E: Human and Societal Dynamics-Vol. 77, IOS Press (Hamlet Isaxanlı ile birlikte) iki derlemesi bulunmaktadır. Şu anda Turkey in Eurasia: Endeavors and Encounters, (2021) (Mustafa Aydın ile birlikte) Routledge (2021) derleme bir kitap üzerinde çalışmaktadır.