Erman Ermihan

Afetlere Dayanıklı Kentler: Deprem Sonrası Kentleri Tekrar Düşünmek ve Yeniden İnşa Etmek – Özge Sivrikaya

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. İnsani kayıpların yanı sıra çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkilere sebep olan deprem bize kentsel dayanıklılık konusunu tekrar hatırlattı. Afetlere dayanıklı kent nedir ve nasıl inşa edilir? Bu kentlerin inşa edilmesinde hangi aktörler ne gibi roller oynayabilir?…
Read More

VI. Dış Politika Akademisi, 13-15 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşti

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından 2015’ten bu yana düzenlenen “Dış Politika Akademisi” başlıklı eğitim ve sertifika programının altıncısı, “Türk Dış Politikasının Yüzyılı” temasıyla, 13-15 Nisan 2023’te İstanbul’da T.C. Dışişleri Bakanlığı, Global Academy ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin destekleriyle gerçekleştirildi. VI. Dış Politika Akademisi UİK’in en geniş katılımlı akademisi oldu. Türkiye’nin…
Read More

Felaket Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Tuzağı ve Kentleşme – Prof. Dr. Murat Çetin

Günümüz kültürel, felsefi, ekonomik ve siyasal iklimini etkisi altına alan ‘sürdürülebilirlik’ kavramını, mevcut kentleşme politika ve mekanizmaları bağlamında sorgulamayı hedefleyen sunumla, ekolojik, sürdürülebilir ve dayanıklı kentler temalarıyla ilişkili olan ‘sürdürülebilir kentleşme’ olgusunu özellikle ‘felaket ekonomisi’ kavramı perspektifinden ve politik bir mercekle ele alınacaktır. Toplumsal düzenin belirlediği mekânsal bir yansıma olarak…
Read More

20. Yılında Irak’ın İşgalinin Türkiye’ye Etkileri (05.04.2023)

5 Nisan 2023 tarihinde Ankara Politikalar Merkezi iş birliğinde gerçekleşen “20. Yılında Irak’ın İşgalinin Türkiye’ye Etkileri” toplantısı, Tülin Daloğlu’nun kolaylaştırıcılığında E. Şafak Göktürk (E. Büyükelçi), Namık Tan (E. Büyükelçi), Y. Halit Çevik (E. Büyükelçi) ve Sedat Ergin’in (Gazeteci) katılımıyla gerçekleşti.  Toplantının video kaydını izlemek için:  https://youtu.be/mJycrvOBf60 Toplantının ses kaydını dinlemek için: 
Read More

Depremlerin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Bu tebliğin ana konusu hem beşeri hem de doğal kaynaklı olarak toplum ve insan yaşamında yıkım ve aksaklıklara neden olan afetlerden biri olan depremi sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu çalışma risk ve afet kavramlarının tanımlarına dair tartışmaları kapsadığı gibi, sosyal problemler de dahil olmak üzere birkaç farklı sosyal problem…
Read More

20 Yılın Muhasebesi: Irak’ın İşgali, Orta Doğu, Uluslararası Sistem (20.03.2023)

20 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen “20 Yılın Muhasebesi: Irak’ın İşgali, Orta Doğu, Uluslararası Sistem” toplantısı, Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın kolaylaştırıcılığında Prof. Dr. Meliha Altunışık, Soli Özel, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Prof. Dr. Serhat Güvenç’in katılımıyla gerçekleşti.  Toplantının video kaydını izlemek için:  https://youtu.be/eY_vOVGHcik Toplantının ses kaydını dinlemek için: 
Read More

Doğal Afetten Toplumsal Felakete: Türkiye’nin Çoklu Krizleri – Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu

Çoklu krizler özellikle pandemi ile birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen ifadelerden biri olarak kabul görüyor. Derinleşen ekonomik krizin gölgesinde pandemi kısıtlamalarından çıkmaya çalışan ülke Maraş Depremleriyle büyük bir yıkım yaşadı. Etkilerini, aradan geçen süreye rağmen anlamaya dahi başlayamadığımız bir belirsizlik süreci yaşanıyor. Doğal bir afetin toplumsal bir…
Read More

Kaynaklar

DEMOKRATİK DEĞERLERİ GÜÇLENDİRMEK: TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE ENFORMASYON DOĞRULAMA PROJESİ OKUMA LİSTESİ “Bilgi Düzensizlikleri” ve “Doğruluk Kontrolüne” İlişkin Yazılı Kaynaklar – Erdoğan, E., Uyan Semerci, P., Eyolcu Kafalı, B., & Çaytaş, Ş. (2022). İnfodemi ve bilgi düzensizlikleri: Kavramlar, nedenler ve çözümler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. http://infodemikitabi.org/ – Edelman. (2022). Edelman trust barometer: https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer – Ireton,…
Read More

Türkiye Eğilimleri Araştırması 2022

Türkiye Eğilimleri –2022Kantitatif Araştırma Raporu17 Ocak 2023 Koordinatör : Prof. Dr. Mustafa Aydın   Rapora atıf için: M. Aydin, M. Çelikpala, A. Ergun, E.C. Sokullu, B. B. Hawks, M. Güvenç, K. Yıldırım, S. K. Sönmez, Kantitatif Araştırma Raporu: Türkiye Siyasal Sosyal Eğilimler Araştırması 2022, İstanbul, Global Akademi Türkiye Çalışmaları Grubu, Akademetre…
Read More

Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri – Prof. Dr. Ayşe Ökten İmrohoroğlu

Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve fiziksel sermayenin zaman içindeki seyri ve bu üretim faktörlerinin üretkenliğindeki gelişmeler, büyümeye ayrı ayrı ve nasıl katkı yapıyor? Bu…
Read More