Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), NATO-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu ve evrimini araştırmayı amaçlayan, “Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlıklı yeni bir girişim başlatmıştır.

Soğuk Savaş sonrası dönemin gerekliliklerine uygun olarak, ittifak üyesi 28 ülkenin fikir birliğine varmasının özellikle yeni risk ve tehditler göz önünde bulundurulduğunda  ne kadar hassas bir denge gerektirdiği ortada. Bu doğrultuda proje, Türkiye’nin Atlantik İttifakı’yla ilişkileri, NATO’nun doğu ve kuzey kanatlarında coğrafi öneme haiz ortaklarına odaklanmayı amaçlamaktadır. NATO-Türkiye arasındaki ilişkinin önem düzeyi, ilişkileri tamamlayabilecek kilit unsurlar ve ilişkileri daha ileri boyuta taşıyabilecek konular neler vb. sorulara da proje kapsamında cevap aranacaktır.

“Atlantik İttifakı ve Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlığı altında üç etkinlik bir araya getirilecek:

  • 23 Kasım 2017 tarihinde 20-25 uzmanın katılımıyla NATO ve Türkiye ilişkileri özelinde fikir teatisinde bulunacak bir kapalı bir yuvarlak masa toplantısı,
  • 23 Kasım 2017’de Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde herkesin katılımına açık aynı temalı bir panel, 
  • İlk ilki etkinliğin çıktılarının toplamı ile uzman görüşlerinin bir arada kullanılarak oluşturulan bir politika notunun 2017 sonunda yayımlanması.

Ayrıntılı bilgi ve açık etkinliğin ayrıntıları yakında internet sitemizden duyurulacaktır.