ALEXANDRA DE HOOP SCHEFFER

ALEXANDRA DE HOOP SCHEFFER

Alexandra de Hoop Scheffer

Dr. Alexandra de Hoop Scheffer, Transatlantik Güvenlik araştırma ve German Marshall Fund of the United States (GMF) Paris ofisinin yöneticisidir. Jeopolitik, uluslararası güvenlik, transatlantik ilişkiler, ABD dış politikası, Fransa siyaseti ve Fransa dış politikası ve Avrupa ilişkilerinde başarılı bir uzmandır.

Alexandra de Hoop Scheffer, 2012 yılında GMF’ye katılmadan önce Fransız hükümeti ve akademisinde çeşitli pozisyonlarda bulunmuş ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığı (2009-11) Politika Planlama Ekibi’nde ABD dış politika ve transatlantik ilişkiler kıdemli danışmanı olarak görev almıştır. Sciences Po’da doktorasını tamamlarken 2006’dan 2009’a kadar, Fransa Savunma Bakanlığı’nda ABD savunma politikası, çatışma sonrası yeniden yapılandırma ve çatışmaların geleceği konularında danışman olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Dairesi’nde çalışmış ve burada çatışma sonrası toplumlarda kamu yönetimi reformu çalışma gruplarına katkıda bulunmuştur. Dr. Scheffer’ın deneyimlerine ileriye dönük analiz ve stratejik planlama konularında devlet kurumları ve şirketler tarafından düzenli olarak başvurulmaktadır.

Alexandra de Hoop Scheffer, Sciences Po Paris’te doçent öğretim üyesi, Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) danışma kurulu üyesi ve Washington Quarterly Journal’ın yayın kurulu üyesidir. Siyaset Bilimi alanında doktorası bulunmakta, Paris Bilimler Fakültesi’nde iki Yüksek Lisans ve Londra Kings College’da askeri çalışmalar alanında lisans derecesine sahiptir. 2006 ve 2010 yılları arasında doktora tezini yürütmek için Fransız Savunma Bakanlığı’ndan burs kazanmıştır. “Hamlet en Irak” (CNRS éditions, 2007) kitabının yazarıdır ve uluslararası gazete ve dergilerde düzenli olarak makaleler ve görüş yazıları yayımlamaktadır.