5. Toplantı – 21 Ekim 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

5. TOPLANTI PROGRAMI: İç Etkenler Açısından Türk Dış Politikası: Kimlik Tarih: 21 Ekim 2004 – Perşembe Saat: 14:00-17:00 Yer: A.Ü. SBF – ATAUM Konferans Salonu

Panel Başkanı :  
  Doç. Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Üniversitesi SBF)
   
Katılımcılar ve Konular :  
  Konuşmacılar “Kültür” Yard. Doç. Dr. Fethi Açıkel (AÜ SBF)”Coğrafya” Prof. Dr. Cengiz Okman (Işık Üniversitesi)”Demografi” Prof. Dr. Baskın Oran (AÜ SBF) “Tarih” Prof. Dr. Taner Timur