4.Grup: Göç ve Güvenlik Okumaları

Göç ve Güvenlik Okumaları

Sanem Özer

Akdeniz Üniversitesi


Ders Tanıtımı

Göç genel olarak insanların bir coğrafya üzerinde ya da idari alanlar arasında yerleşim yeri değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Göç alan yazını incelendiğinde, göçe sebep olan unsurların, göç sürecinde katedilen mesafenin, yahut göçün akım yönleri veya biçimlerinin merkeze alındığı görülmektedir. İnsanların çeşitli itici ve çekici faktörlerin etkisi altında gerçekleştirdikleri sınırötesi hareketleri göç çalışmalarının bir akademik disiplin olarak gelişmesine yol açmıştır.Yabancının sınıflandırıldığı kategorilerin (göçmen, mülteci, düzensiz, yasadışı, terörist vb.) devletin egemenliğine yönelik tehdit algısını yansıtır şekilde çeşitlenmesi, uluslararası ilişkiler disiplinin ulusal güvenlik anlayışını göçü de içine alacak şekilde genişletmesine yol açmıştır. Güvenlik çalışmaları siyasi aktörler ve akademisyenler için -örneğin mülteciler ve terörizmle ilintili endişeleri içeren- yeni referans noktaları sağlamıştır. Bu nedenle de yabancı sürekli olarak güvensizlik söylemlerinin içerisine hapsolmaktadır. Ancak, bu göçün içerisinde geliştiği koşulların veya göçün neden olduğu gelişmelerin makul güvenlik endişelerine kaynaklık etmediği anlamına gelmemektedir. Sunum çerçevesinde uluslararası sistemde gerçekleşen siyasi ve ekonomik değişimlerin geniş ölçekli nüfus hareketlerine ve göç algısına nasıl etki ettiği aktarılacaktır. Uluslararası ilişkiler teorilerinin zorunlu göçü nasıl ele aldığına ve göçün güvenlikle ilişkisini nasıl kurduğuna değinilecektir. Güvenlikleştirme olgusunun göç alanına yansıması işlenecektir. İnsani güvenlik kavramı aracılığıyla göç ve uluslararası güvenlik arasındaki ilişkinin eleştirel bir değerlendirmesi aktarılacaktır. Son olarak küreselleşme ve göçle birlikte gelişen yeni güvenlik tehditleri ele alınacaktır.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.