3.Grup: Avrasya Güvenliği Okumaları

Avrasya'da Güvenlik

Ayça Ergun

Ortadoğu Teknik Üniversitesi


Ders Tanıtımı

Bu dersin amacı Avrasya güvenliğinin uluslararası, bölgesel, toplumsal ve siyasal boyutlarının incelenmesidir. Bu analizde Karabağ, Kırım ve Abhazya-Osetya çatışmaları vaka analizleri olarak kullanılacaktır. Avrasya güvenliğinin içerik ve niteliği ve güvenliğe ilişkin soru, sorun ve çözümler ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Ders kapsamında,

a) Avrasya Bölgesinde güvenlik ve çatışma örüntülerini tanımlayan unsurlar,

b) Avrasya bölgesinde güvenlik sorunları,

c) Avrasya Bölgesinde güvenlik sorunların siyasal ve toplumsal boyutları

d) Avrasya bölgesinde güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasında ve giderilmesinde bölge içi ve bölge dışı aktörleri rolü nedir?

e) Avrasya bölgesinde güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılmasında etkili mekanizmalar,

ana temalarımızı oluşturmaktadır.

Bu dersin sonunda katılımcıların, Avrasya bölgesi kavramsallaştırması, Avrasya bölgeselliğinin imkan ve kısıtları, Avrasya bölgesinde güvenlik sorunları ve güvenliğin sağlanmasının önündeki engeller Avrasya bölgesi güvenlik ve güvensizliğinin tarihsel arka planı, toplumsal, siyasal ve insani boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Bu kısa eğitim kavramsal, tanımlayıcı ve betimleyici bir çerçeve çizerek ileri düzey okuma ve araştırmaya giriş teşkil etmek üzere tasarlanmıştır. Yukarda belirtilen vaka analizleri bu çerçeveyi örneklendirecektir. 

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a3821c964ca916b1afc9eb0d361ab7dd.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0db67a65c2e42b9849b78d7e508bfb40.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-285fc37cbd8b1217f3b7840ef879a349.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-270927c68c2566188e4d7ba3005fa8c5.jpg' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c721f2405d59a43bf50810b962501f65.png' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cf5dcf3aee3c6176198d2fd16555f468.jpg' }}

Güvenlik Akademisi, NATO Kamu Diplomasisi Birimi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.