2018 Ustalara Saygı Ödülü

UİK Derneği Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarih ve 85 sayılı toplantısında, 2018 yılı “Ustalara Saygı Ödülü”nün Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanının kuruluş ve gelişimi için yaptığı katkılardan ötürü Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu’na takdim edilmesine karar verilmiştir. 

Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuş ve 1988 yılından beri görev yaptığı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2010 yılında emekli olmuştur. Halen İhsan Doğramacı Barış Vakfı çerçevesinde kurulan Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi’nin Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

 

Doktora derecesini Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden alan Prof. Dr. Karaosmanoğlu’nun “Birleşmiş Milletlerin Zorlayıcı ve Zorlayıcı Olmayan Askeri Eylemleri” konulu doktora tezi “Fondation Fleuret” ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Karaosmanoğlu, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi, Fulbright ve NATO’dan araştırma bursları kazanmış, Stanford ve Princeton Üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi ve uluslararası siyaset alanında Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşu olan Dış Politika Enstitüsü’nün (1974) Yönetim Kurulu üyesidir.

 

 

SEÇİLMİŞ YAYINLARI

 • Les Actions Militaies Coercitives et non Coercitives des Nations Unies, Cenevre: Editions Droz, 1970.
 • “The United Nations Force in Cyprus: a Functional Analysis in Terms of the Conflict Theory”,The Turkish Yearbook of International Relations, 1972, s. 38-57.
 • “On the Logic of Strategic Behavior”, The Turkish Yearbook of InternationalRelations, 1973, s. 102-118.
 • İç Çatışmaların Çözümü ve Uluslararası Örgütler, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1982.
 • “Turkey’s Security in the Middle East”, Foreign Affairs,62 (1), 1983, s. 157-175.
 • “Islam and its Implications for the International System”, Metin Heper ve Raphael Israeli (der.), Islam and Politics in the Modern Middle East, Londra: Croom Helm, 1984, s. 103-118. 
 • “Turkey and the Southern Flank: Domestic and External Contexts”, John Chipman (der.), NATO’s Southern Allies: Internal and External Challenges, Londra: Routledge, 1988, s. 287-353.
 • “The International Context of Democratic Transition in Turkey”, Geoffrey Pridham (der.), Encouraging Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe, Londra: Leicester University Press, 1991, s. 159-171.  
 • “Turkey’s Objectives in the Caspian Region”, Gennady Chufrin (der.), TheSecurity of the Caspian Sea Region, Oxford: Oxford University Press, s. 151-165.
 • “Turkey, Southeastern Europe and Russia”, Brad K. Blitz (der.), War and Change in the Balkans: Nationalism, Conflict and Cooperation, Cambridge:Cambridge University Press, 2006, s. 188-194.
 • “NATO Enlagement and the South”, Security Dialogue, 30 (2), 1999, s. 2013-224.
 • “The Evolution of the National  Security  Culture and the Military in Turkey”, Journal of International Affairs, 54 (1), 2000, s. 199-216.
 • “Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz”, Uluslararası İlişkiler, 4 (14), 2007, s. 161- 184.
 • “Yirmibirinci Yüzyılda Savaşı Tartışmak: Clausewitz Yeniden”, Uluslararasıİlişkiler,8 (29), 2011, s. 5-25. 
 • “NATO’nun Dönüşümü”, Uluslararası İlişkiler,10 (40), 2014, s. 3-38.
 • “Siyaset ve Ordu”, Mehmet Kabasakal (der.), Türkiye’de Siyasal Yaşam: DünBugün, Yarın. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, s. 127-154.