2. Toplantı – 17 Mart 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

2. TOPLANTI PROGRAMI:

TÜRKİYE’ NİN KAFKASLAR POLİTİKASI

Tarih: 17 Mart 2004 – Çarşamba Saat: 14:00-17:00
Yer: Aziz Köklü Salonu, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Başkan :
Yrd. Doç. Dr. Erel TELLAL
(Ankara Ünv. SBF)

Katılımcılar ve Konular :
“Türkiye’nin Kafkaslar Politikası”
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Ankara Üniversitesi)
“Ermenistan’la İlişkileri”
Prof. Dr. Baskın ORAN
(Ankara Üniversitesi)

“Gürcistan’la İlişkiler”
Yrd. Doç. Dr. Ali Faik DEMİR
(Galatasaray Üniversitesi)

“Azerbaycan’la İlişkiler”
Dr. Ayça ERGUN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Genel Değerlendirme
Elçi Ertan TEZGÖR
(Dışişleri Bakanlığı, Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Gen. Md. Yrd.)

Genel Tartışma (Soru-Cevap)