1. Toplantı – 18 Şubat 2004 ( Beş Deniz Havzasında Türkiye toplantıları )

1. TOPLANTI PROGRAMI: TÜRKİYE – ORTADOĞU İLİŞKİLERİ Tarih: 18 Şubat 2004 – Çarşamba Saat: 14:00-17:00 Yer: Aziz Köklü Salonu, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Başkan :    
  Doç. Dr. Çağrı ERHAN (Ankara Ünv. SBF)  
     
Katılımcılar ve Konular :    
  “Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları” Doç. Dr. Meliha ALTUNIŞIK (Orta Doğu Teknik Ünv.)”Türkiye-İsrail İlişkileri” Doç. Dr. Gencer ÖZCAN (Yıldız Teknik Ünv.) (Toplantıya katılamamıştır)”Türkiye-Irak İlişkileri” Dr. Nihat Ali ÖZCAN (Araştırmacı) “Türkiye-İran İlişkileri” Doç. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA (İstanbul Teknik Ünv.) Genel Değerlendirme Büyükelçi Murat BİLHAN (Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Bşk.) Genel Tartışma (Soru-Cevap)