Germany Perceptions Survey

bolgesel_guvenlik

Almanya Algıları Araştırması

İlk kez 2021 yılında, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın istihdam ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye ile Federal Almanya arasında 30 Ekim 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 60. yıldönümü vesilesiyle Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de Almanya Algısı” araştırması, Türkiye kamuoyunun genel olarak Almanya’ya yönelik yaklaşımlarının yanı sıra, ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve tarihsel boyutlarıyla Türkiye’de Almanya ile ilgili oluşan algıları ve bunlar sonucunda ortaya çıkan yaklaşımları ülke çapında bir kamuoyu anketi ve odak grup çalışmalarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Türkiye'de Almanya Algıları Araştırmasının akademik çerçevesi Global Academy Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından hazırlanmış, saha çalışmaları Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciği tarafından sağlanan destek kapsamında Akademetre Research & Strategic Planning tarafından gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın yönetim, araştırma ve raporlama ekibi aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Aydın

Proje Asistanı: Sezen Kaya

Akademetre Proje Ekibi

    Stratejik Planlama Uzmanı: Dr. Halil İ. Zeytin

    Kantitatif Proje Koordinatörü: Aybike Şen

    Kantitatif Proje Uzmanı: Türkan Gözgöz, Muhammed Akkaya

    Üretim Müdürü: Ercan Balcı

    Veri Kontrol ve Raporlaştırma: Sündüs Tetik, Rukiye Atar, Büşra Süsler, Seda Ay

    Müşteri İlişkileri Yöneticisi: İrem Torun

Türkiye'de Almanya Algıları Araştırması 2020 yılı çalışmaları kapsamında Türkiye geneli temsiliyetine 26 il (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum, Ağrı) kent merkezlerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerin demografik özellikleri şu şekilde oluşmuştur:

No posts found!

No posts found!